Nye skatte satser 2019

Et udpluk af aktuelle skatte satser og beløbsgrænser i 2018 og 2019:

2019 2018
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 0-24 km 0 0
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) 25-120 km 1,98 kr. / km 1,94 kr. / km
Befordringsfradrag (hjem – arbejde) over 120 km 0,99 kr. / km 0,97 kr. / km
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) indtil 20000 km/år 3,56 kr. / km 3,54 kr. / km
Skattefri kørselsgodtgørelse (erhverv) over 20000 km/år 1,98 kr. / km 1,94 kr. / km
Rejsegodtgørelse – kost pr. døgn 509 kr. 498 kr.
Rejsegodtgørelse – logi pr. døgn 219 kr. 214 kr.
Værdi af fri bil (indtil 300.000 kr.) 25% 25%
Værdi af fri bil (over 300.000 kr.) 20% 20%
Værdi af fri bil (beregning af mindsteværdi) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri telefon, internet og pc 2.800 kr. 2.800 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri 800 kr. 800 kr.
Personalegoder – skattefri bagatelgrænse i alt pr. år 1.200 kr. 1.100 kr.
Ratepension max. 55.900 kr. 54.700 kr.
Aldersopsparing max. (tidligere kapitalpension) afskaffet afskaffet
Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8%
Beskæftigelsesfradrag max. 37.200 kr. 34.300 kr.
Beskæftigelsesfradragsprocent 10,10% 9,50%
Bundskat 12,16% 11,13%
Person fradrag (over 18 år) 47.000 kr. 46.000 kr.
Sundhedsbidrag afskaffet 1%
Skatteloft (personlig indkomst) 52,05% 52,02%
Topskat 15% 15%
Topskattegrænse 513.400 kr. 498.900 kr.
Kapitalafkastsats 0% 0%
Virksomhedsskat 22% 22%
Småanskaffelser (straksafskrivning) 13.800 kr.  13.500 kr.